Vigtigste Vers – Lukas

»Han vil få stor betydning, for han er den Almægtiges Søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og ære til dit folk, Israel, som var søn af Isaj. Isaj var søn af Obed, som var søn af Boaz. Boaz var søn af Salma, som var søn af Nahshon, og hans ord gjorde dybt indtryk på folk, for han talte til dem med en autoritet, de ikke var vant til.

Jeg er kommet for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de ‘frelste’ jo ikke, at de har brug for!«

»Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan enhver synder jo gøre. Forestil jer nogle børn, der sidder på torvet og råber til deres kammerater: ‘Vi spillede på fløjte for jer, men I ville ikke være med til at synge og danse. Vi spillede sørgesange, men I ville heller ikke være med til at sørge.’«

Der gik en flok svin og rodede efter føde på toppen af en skrænt i nærheden, og dæmonerne bad om lov til at fare i svinene. I samme øjeblik Jesus gav dem lov, Peter og de andre var frygtelig døsige og kæmpede mod søvnen. Det lykkedes dem at holde sig vågne, og de så, hvordan både Jesus og de to mænd udstrålede Guds herlighed.

Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Da han fik øje på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen.
Også Nineves ledere vil på dommens dag rejse sig og anklage sådanne mennesker, for da Jonas forkyndte dom over Nineve, angrede alle byens indbyggere deres ondskab og vendte sig til Gud. Og her står en, der er større end Jonas.

Vær ikke bange, du lille flok, for jeres Far har besluttet at give jer del i sit Rige.
Jesus svarede: »Gå I hen og sig til den opkomling, at det ikke skal afholde mig fra at helbrede de syge og uddrive dæmoner både i dag og i morgen. På den tredje dag er jeg ved målet.

Og hvis han indser, at det ikke kan lade sig gøre, sender han folk ud for at forhandle om fredsbetingelser, mens fjenden endnu er langt borte.

Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet.’«

Husk på, hvad der skete med Lots hustru!

Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. De gik så derhen og fandt æselføllet, nøjagtigt som Jesus havde sagt.

Til sidst døde også konen.

»Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske, men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da styrk de andre disciple.«

To andre mænd, som begge var forbrydere, blev også ført ud for at blive henrettet sammen med Jesus.

»Var det ikke, som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede Skrifterne for os?« sagde de til hinanden.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.