Vigtigste Vers – Apostlenes Gerninger

»Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. Alle de, som var kommet til tro, var ét i hjerte og sind, og ingen anså det, de ejede, for at være deres personlige ejendom. Alt var fælleseje.

Vi kan bevidne alt, hvad der er sket. Og Helligånden, som Gud giver til dem, der vil adlyde ham, bekræfter det.«

Jeg er dine forfædres Gud – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.’ Moses rystede af skræk og turde ikke se derhen.
Det afsnit af Skriften, som han var i færd med at læse, var:

»Tavs gik han i døden,

som et får, der føres til slagtning,

som et lam, der lader sig klippe uden at klynke.«

Peter rejste meget omkring, og han var engang på besøg i menigheden i Lydda.
Nu skal du sende nogle mænd til Joppe for at hente Simon Peter, som bor hos garveren Simon nede ved stranden.

Judas og Silas var profeter, og de opmuntrede og styrkede menigheden gennem flere budskaber. Så forkyndte Paulus og Silas om Herren både til ham og til de andre, der hørte til husstanden.

Da forsamlingen hørte om, at nogen var genopstået fra døden, gav nogle sig til at le, mens andre sagde: »Det vil vi høre mere om en anden gang.«
Inde i teatret råbte og skreg folk i munden på hinanden, og det hele var én stor forvirring. De fleste var ikke engang klar over, hvad de var der for.

Nu overgiver jeg jer til Gud og til budskabet om hans nåde, som kan styrke jer og give jer del i alt det, som Gud har til sine børn.
Hurtigt kaldte han sine soldater og officerer sammen og styrtede ned til folkemængden. Da folk så kommandanten og soldaterne komme stormende, holdt de op med at slå løs på Paulus.

Næste dag førte rytterne ham videre til Cæsarea, mens de øvrige soldater vendte tilbage til kasernen.
Agrippa sagde derpå til Festus: »Han kunne være blevet sat på fri fod i dag, hvis han ikke havde appelleret sin sag til kejseren.«

Så kappede soldaterne tovene til jollen og lod den drive bort.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.