Vigtigste Vers – 1. Krønikebog

Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua.
Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan.
Shammajs bror, Jada, fik to sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde uden at få børn.
Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua.
Miklot blev far til Shima. De boede alle sammen tæt ved deres slægtninge i Jerusalem.

Nogle andre levitter fra Kehats slægt skulle bage de hellige brød og lægge dem frem hver sabbat.

Fra Manasses halve stamme blev 18.000 mænd sendt af sted for at hjælpe David til at vinde kongemagten;

Lad havene bruse i lovprisning,
lad marken med sin afgrøde juble.

Deres ansvar var at tage sig af de praktiske gøremål ved det hellige rum og åbenbaringsteltet i almindelighed og i det hele taget hjælpe præsterne med deres arbejde. En farbror til kong David ved navn Jonatan var en vis og skriftlærd rådgiver. Jehiel, søn af Hakmoni, var ansvarlig for kongesønnernes opdragelse.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.