Svar til: Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser

Forum Noter fra bøger Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser Svar til: Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser

#2600
Al.F.

  Kapitel 2
  Om problemer og problemformuleringer

  Problemtyper

  Et problem er en afvigelse fra det forventede. Der findes hertil forskellige typer af problemer.

  • Praktiske problemer
  • Teoretiske problemer

  Der udover så kan problemer have forskellige karakter

  • Undersøgelsen af fænomener eller anomalier har en bagudskuende karakter. Det giver typisk en deskriptiv problembehandling
  • Løsningen af praktiske problemer ved handlingsanvisninger har en fremadrettet karakter.

  Problemformuleringen

  Problemformuleringen er en rettesnor for en opgave ikke blot for den undersøgende, men også senere for den læsende.Den udarbejdes som en afgrænsning af et problemfelt og, i afgrænsningsprocessen, går man typisk fra en generel undrende (et problemfelt) til en konkret og specifik undrende (problemformuleringen), hvor svarene kan have en mere håndgribelig klang.

  Fra problemfelt til problemformulering

  Sammenhæng mellem projektets ambition og formuleringen af et problem

  Ambition => Problemformulering


  Beskrive, klassificere eller diagnosticere =>Hvad er det?


  Forklare => Hvilken betydning har det?</td>


  Begrunde eller skabe større forståelse => Hvorfor er det sådan? Hvordan skal vi forstå det?


  Løse et problem => Hvordan løser man problemet?


  Skabe en intervention => Hvad sker der, hvis vi ændrer noget?


  Skabe norm = >Hvordan kan vi handle for at opnå det ønskede resultat?


   

  Den gode problemformulering gør følgende

  • Stiller spørgsmål
  • Har ét klart hovedspørgsmål
  • Indeholder en begrundelse
  • Er afgrænset og fokuseret
  • Lader sig besvare

   

  10 råd til udarbejdelsen

  Er den?

  • Udfordrende?
  • Dokumenteret?
  • Klar og entydig?
  • Ét spørgsmål?
  • Handlingsvisende?
  • Forskningsbar?
  • Gennemførlig i tid?
  • Etisk forsvarlig?
  • Interessant?